Innrapportering av pass og stell av barn 2018

Barnehagen har sendt inn til skatteetaten tredjeparts innmelding om pass og stell av barn.