Felles foreldremøte torsdag 23.mai kl 18.00. Vi møtes på Uglas plass- ute foreldremøte.