Planleggingsdager barnhageåret 2019-2020

Planleggingsdager barnehageåret 2019-2020: 12.og 13. august. 29.november. 9.mars. 22.mai.