Planleggingsdager barnhageåret 2019-2020

Planleggingsdager barnehageåret 2019-2020: 12.og 13. august, 29.november, 22.mai. 5. planleggingsdag vil bli bestemt seinere.