Velkommen til nytt barnehageåret onsdag 14. august.