Planleggingsdager i august

Barnehagen er stengt 13. og 14.august. Nytt barnehageår begynner 17.august.