Søknadsskjema

Du / dere er velkommen til å søke til oss. Vi har samordna opptak med ett hovedopptak, søknadsfrist 1. mars. Etter hovedopptak, opptak ved ledig kapasitet. Søknadsskjema finnes på Namsos kommune / barnehage sine hjemmesider. Velkommen til oss.